Samarbete och struktur

Genom en strukturerad arbetsprocess läggs grunden för framgångsrik försäljning. Då processen hela tiden fortgår, förfinas ständigt mål och medel samt dynamiken hålls vid liv. Via marknadsplan och årsplan säkerställs att alla arbetar mot samma mål.

Kontinuerlig utbildning borgar för att arbetskvaliteten på utfört arbete, hela tiden är hög. Genom att säljkåren besöker butiker som svarar för ca 90 % av svensk dagligvaruhandels omsättning, blir genomslagskraften stor för varumärket, när allt gjorts rätt.

Genom uppdaterad IT-teknik och ett utvecklat CRM-system kan hela säljprocessen följas upp och analyseras, för bedömning samt underlag för framtida agerande.

Tredos säljfolder utgör en professionell presentation av aktuella arbetsuppgifter. Alla kunder får därför se den presentation av Dina produkter som Du själv önskar visa. Ny folder tas fram för varje säljcykel.